Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2015

yesorno
7423 b619 390
Reposted frommentha mentha viabajaderra bajaderra
8733 cc2e 390
Reposted frommanicpixie manicpixie viabajaderra bajaderra
yesorno
5634 bd91 390
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viabajaderra bajaderra
6816 2f49

                                             I solemnly swear that I’m up to no good.
                                                              Mischief Managed!

Reposted fromkarou karou viabajaderra bajaderra
5818 d051 390
yesorno
A może po prostu Ty najbardziej lubisz wypowiadać ładne zdania i smutno przy tym wyglądać,więc podporządkowujesz temu wszystko w swoim życiu? 
— Jakub Żulczyk "ślepnąc od świateł"
Reposted fromhavingdreams havingdreams viacytaty cytaty
yesorno
0067 a9ac 390
Reposted bybajaderra bajaderra
yesorno
Reposted frommaliwa maliwa viacytaty cytaty
6475 6bb8 390

mirandatacchia:

I love wrapping xmas gifts

Absolute bara perfection.

Reposted frompanrysownik panrysownik viaOhJohnny OhJohnny
yesorno
7948 b2e1 390
Reposted frommisiek2740 misiek2740 viaOhJohnny OhJohnny
1376 8ac0 390

lizscham:

Even more cross stitch.

yesorno

me running from my responsibilities

Reposted fromkartoNik kartoNik viaOhJohnny OhJohnny
yesorno
Gdy­bym słuchał moich im­pulsów, byłbym dzi­siaj w szpi­talu dla obłąka­nych al­bo dyn­dał na szubienicy.
— Emil Cioran

May 15 2015

yesorno
yesorno
Kiedyś za bardzo zależało mi na ludziach. Za bardzo się do nich przywiązywałam i za szybko ufałam. Dzisiaj to ja się od nich oddalam i czekam na ich krok. Dzisiaj to ja jestem tą, o którą trzeba walczyć. Zmieniłam się. Zrozumiałam, że nie warto się ścierać dla kogoś, kto nie ściera się dla ciebie.
— inmost-thoughts.blog.onet.pl
yesorno
0523 5d5a 390
Reposted fromadzix69 adzix69 viamooncat mooncat
yesorno
7618 0efe 390
Reposted fromober ober viamooncat mooncat
yesorno
3974 f0f8 390
yesorno
6340 200b 390
Reposted fromzatora zatora viacherrytomorrow cherrytomorrow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl